Якщо Ви  виявили бажання освоїти сучасну освітню технологію на базі дистанційного навчання, та вирішили впровадити її  використовуючи  в своїй професійній  діяльності -запрошуємо Вас на навчання, яке проводиться в рамках  курсів  підвищення кваліфікації, згідно положення   про організацію  очно-дистанційного підвищення кваліфікації  науково-педагогічних працівників  ІФНТУНГ  за програмою ” Основи проектування елетронних курсів”.Тривалість  курсів підвищення кваліфікації складає 4 місяці.Навчальні плани для очно-дистанційної форми навчання розраховані  на 108 годин  . Організація очно-дистанційного підвищення кваліфікації містить три етапи:перший етап -організаційно-настановча сесія,форма навчання-очна,тривалість три тижні. Другий етап- дистанційний,форма навчання-дистанційна. Третій етап- залікова сесія,форма навчання – очна,тривалість  3 тижні.