Кодекс доброчесності для слухачів

Реєструючись на електронному курсі проекту навчальної платформи Moodle Центру дистанційного навчання ІФНТУНГ слухач погоджується з тим, що:

 1. Буде складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без будь-якої допомоги сторонніх осіб.
 2. Буде надавати для оцінювання лише результати власної роботи.
 3. Буде мати лише один обліковий запис на сайті та не буде надавати його в користування іншим людям.
 4. Не буде вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити мої результати чи погіршити/покращити результати інших слухачів.
 5. Не буде публікувати на форумах курсів відповіді на питання, що використовуються в рамках курсу для оцінювання знань слухачів.
 6. Бути коректними у форумах курсів.
 7. Брати участь в анкетуванні з метою покращення якості ЕНК.

Кодекс доброчесності для викладачів кафедр

Розпочинаючи працювати над проектуванням електронного курсу та в подальшому навчаючи студентів дистанційно викладач погоджується з тим, що:

 1. Самостійно проектувати ЕНК згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466.
 2. Удосконалювати ЕНК з обов’язковим записом у електронному журналі реєстрації змін до курсу.
 3. Дотримуватись регламентованих зворотніх зв’язків зі студентом згідно розкладу навчального процесу:  давати відповіді на запитання в форумі ;  вчасно виставляти оцінки за виконані роботи;  відкривати доступ до здачі тестів та перездач після завершенню вивчення курсу.
 4. Заповнювати та коректно проводити звітність екзаменаційних та залікових підсумків у відповідних інститутах згідно з електронним журналом ЦДН.