Суворі виклики сьогодення підсилили для закладів освіти України значну частину наявних питань, а також створили багато нових.

Потреба в нових підходах до навчання з обмеженням кількості аудиторних занять залишається проблемним питанням для значної частини освітянської спільноти. Водночас лишаються вкрай актуальними такі вимоги до вищої освіти, як: доступність та інклюзивність; гнучкість для окремих категорій здобувачів, які працюють, мають дітей тощо; індивідуальна траєкторія навчання здобувача; впровадження дуальної освіти.

Вирішення цих питань неможливе без широкого впровадження онлайн-технологій, ґрунтовних змін у підходах до організації навчання в закладах освіти та в кожній дисципліні, зокрема, ролі аудиторних занять та ефективності їх проведення.

Прикладом технологічного рішення підвищення ефективності проведення аудиторних занять є керована самостійна робота, що реалізована на навчальній платформі.

Пілотне впровадження змішаного навчання започатковано в університеті згідно Наказу №70 від 06 квітня 2023р.

Змішане навчання є сучасною освітньою методикою, що передбачає взаємодію суб’єктів навчального процесу, засновану на поєднанні різних стратегій та технологій традиційного і електронного навчання, що характеризується кращою результативністю, оскільки технологічні рішення здатні забезпечити доступність матеріалів, можливість постійної підтримки студентів, зручність контролю процесу навчання, автоматизацію частини роботи викладача. Методичні підходи забезпечують занурення студентів у процес навчання, засвоєння матеріалу, ефективну взаємодію між суб’єктами навчання.

Пілотне впровадження змішаного навчання, як тестової методики, здійснюється при вивченні окремої дисципліни, модуля, теми здобувачами освіти денної форми навчання при поєднанні навчання в аудиторії з керованою самостйіною роботою при опрацюванням матеріалів в опосередкованому віртуальному середовищі навчальної платформи Moodle. Застосування методики змішаного навчання не замінює аудиторні години, а покликане розширити можливості та підвищити ефективність проведення занять.

У весняному семестрі 2022/2023 н.р. у рамках педагогічного експерименту створюється методичне забезпечення на базі навчальної платформи Moodle електронні навчальні курси на основі робочих програм дисциплін: «Технологічні вимірювання та прилади» (Піндус Н.М.), «Гумові технічні вироби в нафтогазовій галузі»( Шостаківський І.І.), «Матеріалознавство та конструкційні матеріали» (Криницький О.С.).

З цією метою розроблено методичні матеріали, шаблони педагогічного сценарію та специфікації переведення ЕНК зазначених навчальних дисциплін для тестування методики змішаного навчання.

Колектив ЦДН методично та організаційно забезпечує проведення педагогічного експерименту із застосуванням змішаної форми навчання через тьюторський супровід з подальшим анкетуванням студентів та викладачів.