Шановні студенти!

Анкетування – це особливий метод збору первинних даних про електронний навчальний курс (ЕНК). Студенти, зареєстровані на сайті ЦДН, після здачі сесії зобов’язані заповнити анкету та оцінити надані їм навчальні матеріали з кожної дисципліни.

o-CUSTOMER-SURVEY-facebook

 

Внутрішня атестація ЕНК в університеті здійснюється методичною радою університету на основі анкетування  студентів, які працювали з ЕНК та рішення експертної комісії з атестації ЕНК. Сумарний бал за ЕНК входить в  рейтинг викладача і становить 100 балів за семестр. Рейтингова оцінка виставляється тільки за наявністю  завершеного курсу.

 

 

Результати анкетування враховуються при атестації курсу та складають 20 балів від загального балу оцінювання електронного навчального курсу в структурі рейтингового балу викладача. 40 балів складає оцінювання фахівця з предметної галузі (відповідальний експерт зі змісту -завідувач кафедри), для здійснення змістовно- навчальної експертизи . 40 балів складає оцінювання фахівця з методики організації дистанційного навчання (керівник ЦДН), для здійснення структурно-функціональної та методичної експертизи яка передбачає аналіз виконання загальносистемних вимог до ЕНК, наявності обов’язкових складових ЕНК та визначення відповідності кожної складової вимогам.

176-h_main-w

Висновки комісії у вигляді відповідної форми оцінювання та кількість балів при атестації ЕНК формуються за наступними складовими: змістовно-навчальної, структурно-функціональною та методичною. Змістовно-навчальна експертиза передбачає аналіз матеріалів курсу на предмет відповідності змісту державним стандартам освіти, цілям і завданням робочої програми дисципліни. Оцінюється актуальність змісту, новизна матеріалу, що подається, його завершеність і логічна узгодженість. Методична та структурно-функціональна експертиза передбачає аналіз виконання загальносистемних вимог до ЕНК, наявності обов’язкових складових ЕНК та визначення відповідності кожної складової вимогам та оцінювання методичних аспектів організації електронного навчального курсу, педагогічно-психологічних засад організації навчальної діяльності студентів та НПП, їх взаємодії, організації системи контролю.

 

300x140px_image_Chelsea_Groton_Bank_web

 

Експертиза ЕНК здійснюється експертами у складі двох осіб:

1) фахівець з предметної галузі (відповідальний експерт зі змісту завідувач кафедри), для здійснення змістовно-навчальної експертизи;

2) фахівець з методики організації дистанційного навчання (відповідальний керівник ЦДН), для здійснення структурно-функціональної та методичної експертизи

 

 

Анкетування проводиться анонімно тому будьте неупереджені у оцінці, пройдених Вами курсів. Всі відповіді ніяким чином не вплинуть на ставлення викладачів до Вас та Ваше подальше навчання в університеті. Дякуємо за розуміння.