Електронна бібліотека ІФНТУНГ (http://library.nung.edu.ua/) – одна з найбільших вузівських бібліотек України. Разом з університетом бібліотека стрімко розвивається й оновлюється. Позитивно вплинули на її розвиток поява нових спеціальностей, збільшення набору студентів, наявність платної форми навчання. Розширюється інформаційна база, змінюється тематика комплектування відповідно до потреб навчального процесу, зростає книжковий фонд.

Kindle

Бібліотека має 5 підрозділів: обслуговування користувачів, комплектування та обробки літератури, довідково-  бібліографічний відділ, книгозберігання, інформаційних технологій. До послуг користувачів – 8 читальних  залів, 5 абонементів та 2 пункти видачі літератури при навчально-консультаційних пунктах  ІФНТУНГу. Протягом року бібліотека обслуговує 27 тис. користувачів, яким видається біля 610 тис.   друкованих видань, відвідування становить понад 415 тис.

 Бібліотечний фонд становить понад 1 млн. 240 тис. примірників різних видань, комплектування якого    здійснюється при безпосередній співпраці з викладачами університету.

 Цінним надбанням бібліотеки є фонд рідкісних видань, який складає понад 2800 примірників. Фонд  складається з різних типів та видів вітчизняних та чужоземних видань, надрукованих з найдавніших років до  1950р. включно.

Відеоінструкція пошуку по електронному каталогу сайту library.nung.edu.ua знаходиться тут https://youtu.be/K5jbsJLynIY