Групою експертів Національного Інституту стратегічних досліджень в аналітичному обґрунтуванні щорічного Послання Президента до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році» було наголошено на тому, що в Україні «Не набула достатнього розвитку система післядипломної освіти, яка має оперативно реагувати на зміни економічних і суспільних потреб у кваліфікації кадрів, забезпечувати безперервну освіту дорослих. У 2011 р. опанували нові професії та підвищили кваліфікацію 1,2 млн. (11,2%) працівників. Отже, не виконується навіть мінімальна вимога щодо підвищення кваліфікації, принаймні раз на п’ять років. 3 метою забезпечення належного підвищення кваліфікації працівників необхідно створити вигідні умови для активізації роботодавців у сприянні фаховому зростанню працівників. Виправленню ситуації слугуватиме запровадження нових форм навчання, зокрема дистанційних. Для досягнення цієї мети також необхідно більш повно використовувати можливості провідних українських університетів».

Все вищевказане має прямий стосунок і до підприємств, установ та організацій вітчизняної нафтогазової галузі. Адже від стану людських ресурсів галузі залежить реалізація таких амбітних проектів національного масштабу як видобуток нафти і газу з платформ морського базування на шельфі Чорного та Азовського морів, розвідка, освоєння і видобуток сланцевого газу, шахтного газу метану, будівництві терміналу LNG, реалізації проекту CNG, продовження будівництва нафтопроводу «Одеса – Броди – Полоцьк – Гданськ», масштабна реконструкція газотранспортної системи і, нарешті, j реформування самої галузі.

Все це потребує не тільки новітніх технологій, техніки та інструментарію, а й нових людей з новими знаннями, здібностями і вміннями, здатних генерувати інноваційні ідеї, проекти, плани, створювати відкриття і винаходи, технології і техніку, тобто якісно нового рівня людських ресурсів і людського капіталу галузі.

Інститут післядипломної освіти ІФНТУНГ запрошує всіх зацікавлених у вирішенні завдань з розвитку людських ресурсів галузі до співпраці в реалізації запропонованого Вашій увазі Плану і анотованих Програм підвищення кваліфікації.

 

Директор ІПО, д-р екон. наук, професор                     Петренко В.П.