Центр дистанційного навчання (ЦДН) ІФНТУНГ створено наказом ректора №79 від 26.06.12року. Передумовою нашого створення була робота з впровадження дистанційного навчання в університеті, започаткована наказом ректора №10 від 14 лютого 2002 року, що стосувався започаткування роботи координаційної групи з впровадження дистанційного навчання,  в яку входило 6 фахівців з числа професорсько-викладацького складу університету. Основними завданнями подальшого розвитку та діяльності нашого центру є координація робіт по організації системи дистанційного навчання в ІФНТУНГ; підвищення рівня підготовки студентів заочної та стаціонарної форми навчання; організація проведення всіх форм навчальних занять з студентами університету, які навчаються в навчально-консультаційних пунктах ІФНТУНГ з використанням мережевих технологій дистанційного навчання.

Наша команда

Центр дистанційного навчання в навчально-методичному відношенні підпорядковано завідувачу кафедри ІВТ Чеховському Степану Андрійовичу.
chehovskyy

Степан Андрійович – професор, завідувач кафедри інформаційно-вимірювальної техніки, був ініціатором впровадження дистанційної освіти в ІФНТУНГ, зокрема кафедра під його керівництвом з 2010 року запровадила дистанційну форму навчання для студентів інституту заочно-дистанційного навчання фундаментальної та гуманітарної підготовки та інституту післядипломної освіти. Наукові інтереси:  Дослідження теоретичних методів опосередкованого вимірювання витрати газу; методи математичного моделювання фізичних процесів; шляхи автоматизації процесів переробки нафти і газу; шляхи вдосконалення інформаційно-вимірювальних комплексів в НГП за рахунок підвищення і надійності ЗВТ. Є автором навчального посібника «Математичне моделювання фізичних процесів», співавтором довідників «Облік природного газу» та «Вимірювання витрати газу», навчальних посібників «Автоматизація процесів переробки нафти і газу» та «Метрологія і технологічні вимірювання у нафтовій та газовій промисловості», співавтором 22 патентів на винаходи і корисні моделі, автором понад 150 наукових праць.

Життєве кредо: «Знайти в кожній людині позитив!» (С.А. Чеховський)

 

Організацію та проведення дистанційного навчання здійснюють:

Q8L2uAxm22MКерівник Центру дистанційного навчанняПіндус Наталія Миколаївна, к.т.н., доцент кафедри ІВТ.

Наукові інтереси: Методи математичної статистики в напрямку обробки вимірювальної інформації; розробка та вдосконалення ЗВТ та ІВК в нафтовій та газовій промисловості. Є співавтором навчального посібника «Метрологія технологічні вимірювання у нафтовій та газовій промисловості», співавтором патентів на винаходи і корисні моделі, автором понад 80 наукових праць.

З 2012 керівник Центру дистанційного навчання навчання на кафедрі інформаційно-вимірювальної техніки для студентів інституту заочно-дистанційного навчання фундаментальної та гуманітарної підготовки та інституту післядипломної освіти.

З 2006 по 2010 рік займалась підготовкою команд студентів кафедри до участі у Всеукраїнських олімпіадах з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, де отримані командні та індивідуальні призові місця, а також була керівником студентської роботи, яка зайняла 2-ге місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Приладобудування» 2010/2011 р.

 Життєве кредо: «Думати легко, діяти важко, а перетворити думку на дію – найскладніша річ на світі!» (І.В.Гете)

J-Gted3A4fw

 

Доскіч Крістіна Михайлівна – методист 1-ої категорії Центру дистанційного навчання. Освіта повна вища технічна, магістр з метрології. Відповідає за моніторинг електронного деканату та оновлення ленти новин стосовно невстигаючих студентів з 8:00-10:00 згідно з інформацією відповідних інститутів та деканатів, аналіз результатів анкетування студентів та формування висновку про якість ЕНК з 14:30 до 16:45, оновлення графічного оформлення сайту та рекламну роботу в соціальних мережах.

Життєве кредо: «Головне не ціль, а шлях до неї»

 

 

rIezDDX3aj8

 

Сенів Галина Онуфріївна – інженер 1-ої категорії Центру дистанційного навчання. Опублікувала статтю «Дослідження метрологічних характеристик витратовимірювального комплексу для виявлення витоків природного газу в газорозподільних мережах» у журналі «Системи обробки інформації» та написала «Методичні вказівки по користуванню програмним забезпеченням Moodle для викладачів та студентів університету нафти і газу». Була учасником наукової конференції «Неопределенность в измирениях», а також зайняла 2-ге місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Приладобудування» 2010/2011. В університеті працює з 2011 року техніком центру дистанційного навчання, з 2012 року інженером 1-категорії ІОЦ.

Життєве кредо: «Carpe diem»

 

84eANHuwBiA

Шелькевич Ілона Володимирівна – технік Центру дистанційного навчання (ЦДН).

Бере участь у технічному навчанні викладацького складу та обслуговуючого персоналу кафедр, що задіяні у процесі дистанційного навчання (щоденно з 800 до 1045 та з 1400 до 1600 год.). Забезпечує технічний супровід  при проходженні іспитів за дистанційною формою навчання. Здійснює комунікацію ЦДН та інститутами/деканатами, студенти яких навчаються за дистанційною формою; навчальним відділом; диспетчерською групою.

Життєве кредо: «Щоб дійти до цілі, треба насамперед йти»

 

 

 

Слабінога Мар’ян Остапович — інженер 1-ї категорії Центру дистанційного навчання (за сумісництвом), відповідає за адміністрування та обслуговування серверної частини системи Moodle та сайту ЦДН. Освіта вища. В 2012 році захистив магістерську роботу “Розробка алгоритмічного та програмного забезпечення комп’ютерної системи моніторингу технічних станів промислових об’єктів” та отримав диплом магістра зі спеціальності “Комп’ютерні системи і мережі”, того ж року поступив в аспірантуру за спеціальністю “Автоматизація процесів керування”.
Автор 15 публікацій, співавтор 3 методичних вказівок до лабораторних та курсових робіт з дисциплін спеціальності “Комп’ютерна інженерія”. Був керівником учнівської наукової роботи “Використання елементів теорії графів для розрахунку оптимальних туристичних маршрутів на основі інформаційної бази даних”, що посіла 3 місце на всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науково-дослідних учнівських робіт Малої Академії Наук в секції “Інформаційні бази даних та системи штучного інтелекту”.
Наукові інтереси: використання дата-майнінгу, машинного навчання та штучних нейронних мереж для вирішення прикладних задач, проектування відповідного програмного забезпечення, хмаркові та розподілені обчислення, впровадження інноваційних технологій в освітньому процесі.

Життєве кредо: “Три найгірші докази правоти: 1) Так заповіли наші предки; 2) Це звичай; 3) Це загальноприйнято.” (Френсіс Бекон).

З метою підвищення рівня якості навчання в університеті Центр дистанційного навчання сприяє педагогічним працівникам у наступних аспектах:

  • розробленні дистанційних курсів з урахуванням прийнятих рекомендацій та стандартів;
  • наданні доступу до  навчально-методичних матеріалів, розміщених на Інтернет-сторінці Центру;
  • проведенні контрольних заходів у формі комп’ютерного тестування з навчальних дисциплін через локальну мережу ІФНТУНГ та мережу Інтернет;
  • організації та проведенні інтернет-конференцій;
  • виконанні робіт по конвертації матеріалів дистанційного курсу в платформу підтримки дистанційного навчання;
  • здійсненні технічної та організаційної підтримки проведення сесій за дистанційною формою;
  • проведенні консультацій і семінарів по дистанційному навчанні, а також курсів підвищення кваліфікації викладацького складу.

Діяльність Центру дистанційного навчання характеризується наступними напрацюваннями:

– розроблено та прийнято положення про дистанційне навчання в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу;

– розроблено та прийнято положення про атестацію електронних навчальних  курсів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

– внесено доповнення стосовно специфіки дистанційної форми навчання до складання індивідуального плану роботи викладача і розрахунку навчального навантаження та інших видів робіт кафедр (тимчасові на 2011-2012 н.р.);

– розроблено та впроваджено в навчальний процес університету додаток до журналу обліку, поточної успішності і атестування студентів, які вивчають дисципліни за змішаною формою навчання;

– створено проблемну лабораторію (ауд.1213) дистанційного навчання, метою якої є технічна та методична підтримка при створенні електронних навчальних курсів та технічний супровід навчання за дистанційною формою;

– створено сайт Центру дистанційного навчання ІФНТУНГ (cdn.nung.edu.ua);

– розроблено систему електронного деканату;

– створено систему віддаленого тестування через локальну мережу та Інтернет з автоматизованою перевіркою результатів тестів;

– розроблено дистанційні курси із 200 навчальних дисциплін, розміщених на сайті ЦДН;

– розроблено базу для самоконтролю та тестування  з метою проведення рейтингового контролю через локальну мережу ІФНТУНГ та через Інтернет;

– створено базу користувачів системою дистанційного навчання (понад 500 викладачів та студентів);

– створено базу інтернет-посилань на безкоштовні освітні ресурси (електронні бібліотеки, навчальні матеріали, дистанційні курси, віртуальні лабораторії та інше).

«Якщо Ви не ставите перед собою мети,

Ви ніколи її не досягнете»

Х.Маккей

Сфера застосування технологій дистанційного навчання в університеті постійно розширюється, викладачами університету створено понад 200 дистанційних курсів, база тестових питань налічує кілька тисяч тестів, велика кількість студентів стаціонарної та заочної форм навчання використовує систему дистанційного навчання ІФНТУНГ для самопідготовки, здачі поточних та підсумкових контрольних заходів з навчальних дисциплін, виконання віртуальних лабораторних робіт та інше. Повністю за дистанційною формою навчання навчаються студенти за спеціальностями автоматизоване управління технологічними процесами, метрологія, вимірювальна техніка, а також студенти в навчально-консультаційному пункті ІФНТУНГ в м. Дрогобич. Перспективним є впровадження методів дистанційного навчання без відриву від виробництва для студентів, які здобувають другу післядипломну освіту.

Налагоджені контакти з впровадження дистанційного навчання з Українським інститутом інформаційних технологій в освіті (м. Київ), Хмельницьким університетом “Поділля”, Харківським національним університетом радіоелектроніки, Полтавським технічним університетом,  Інститутом прикладних наук (м. Ціттау, ФРН), з Українсько-Канадським бізнес центром та іншими організаціями і навчальними заклади.

Укладено угоду про співпрацю між ІФНТУНГ та Українським центром дистанційної освіти, яка передбачає співробітництво у сфері розвитку і впровадження дистанційних технологій навчання в освітній процес, в тому числі підготовку викладачів, менеджерів, адміністраторів і допоміжного персоналу до роботи у сфері дистанційного навчання.