1. E-навчання (англ. E-learning, скорочення від англ. Electronic Learning) – система навчання, за допомогою інформаційних, електронних технологій.
  2. Система Moodle – це система управління курсами (CMS), також відома як система управління навчанням (LMS) або віртуальне навчальне середовище (VLE). Це безкоштовний веб-додаток, що надає можливість викладачам створювати ефективні електронні курси для онлайн-навчання.
  3. Електронний навчальний курс (ЕНК) – це комплекс електронних навчально-методичних матеріалів, створених для організації індивідуального та групового навчання з використанням дистанційних технологій, що базуються на Інтернет-технологіях, відповідно до графіку навчального процесу в ІФНТУНГ.
  4. Викладач-тьютор – (англ. tutor, від лат. tueor – спостерігаю, піклуюсь) – розробник курсів дистанційного навчання, організатор та керівник занять з використанням технологій дистанційного навчання.
  5. Зворотні зв’язки – це процес обміну змістовною та оціночною реакцією партнерів на інформацію і поведінку один одного.
  6. Віртуальна лабораторна робота – це інтерактивне середовище для створення і проведення випробувань, простір для експериментів, представлений у вигляді комп’ютерної програми.
  7. Віртуальний тренажер – програмне забезпечення або пристрій, метою якого є імітація роботи реального процесу або системи.
  8. Центр дистанційного навчання (ЦДН) – структурний підрозділ ІФНТУНГ, що забезпечує навчання студентів заочно-дистанційної форми навчання з використанням технологій е-навчання.