Список нормативних документів

filing-cabinent1. НАКАЗ МОН №466 Про затвердження Положення про дистанційне навчання від 25.03.13р.

2. НАКАЗ МОН №1518 Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо –    наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців

3. Дозвіл МОН України на запровадження дистанційної форми навчання згідно клопотання від 02.07.13р. №25-10-151

4. НАКАЗ МОН №466 Про затвердження Положення про дистанційне навчання від 25.03.13р.

5. Закон України “про Вищу освіту”

 

 

Методичні розробки ЦДН

  1. Рекомендації щодо надання освітніх послуг за дистанційною формою навчання
  2. Методичні вказівки щодо використання програмного забезпечення MOODLE та створення електронних навчальних курсів (ЕНК) для викладачів ІФНТУНГ
  3. ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання і Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу
  4. ПОЛОЖЕННЯ про атестацію електронних навчальних курсів в ІФНТУНГ
  5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до складання індивідуального плану роботи викладача і розрахунку навчального навантаження та інших видів робіт кафедр
  6. Пам’ятка першокурсника дистанційної форми навчання
  7. Робочий зошит для освоєння та створення аудіовізуальних засобів навчання
  8. «Коротко про головне» для самостійного користування Moodle
  9. ПОЛОЖЕННЯ про Центр дистанційного навчання