КАФЕДРА ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ


 

Павлик Іван Володимирович – доцент, кандидат технічних наук каф. ІКГ

1

Автор методичних розробок з дисциплін: “Інженерна графіка (МВТ)”, “Комп’ютерна графіка”.

 

Корнута Олена Володимирівна– доцент, кандидат технічних наук каф. ІКГ

Автор методичних розробок з дисциплін: “Інженерна графіка (ЕТ)”, “Інтернет-технології в обліку і аудиті”.

 

Бекіш Ірина Орестівна– доцент кафедри, кандидат технічних наук каф. ІКГ

Автор методичних розробок з дисципліни: “Нарисна геометрія (ГНГ)”.

 

Онищук Ольга Олександрівна – доцент,  кандидат технічних наук каф. ІКГ

Автор методичних розробок з дисциплін: “Нарисна геометрія”, “Інженерна і комп’ютерна графіка (ВНГ,ПС,НО)”.

 

Тарас Ірина Павлівна – доцент, кандидат технічних наук каф. ІКГ

Автор методичних розробок з дисциплін: “Комп’ютерна графіка (КІ)”, “Комп’ютерна графіка в менеджменті(МО)”.

 

Шкіца Леся Євстахіївна– завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор каф. ІКГ.

Автор методичних розробок з дисциплін: “Комп’ютерна графіка (МВТ)”, “Інженерна графіка(МВТ)”, “Нарисна геометрія(ВНГ,ПС,НО)”, “Інженерна і комп’ютерна графіка (ВНГ,ПС,НО)”.

 


КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


 

Чигур Ігор Іванович – доцент, кандидат технічних наук, директор інституту інформаційних технологій.

Чигур1

Автор методичних розробок з дисципліни: “Інтелектуальні системи прийняття рішень (штучні нейромережі)(АКТ)”.

 

Чигур Людмила Ярославівна – доцент, кандидат технічних наук каф.АКТ.

Чигур Л

Автор методичних розробок з дисципліни: “Інтелектуальні системи прийняття рішень (штучні нейромережі)(АКТ)”.

 

Шавранський Михайло Васильович  – доцент, кандидат технічних наук каф.АКТ.

Шавранський1

Автор методичних розробок з дисципліни: “Системний аналіз складних систем управління(АКТ)”, “Ідентифікація та моделювання(АКТ)”, “Основи автоматизації електротехнічних комплексів(ЕТ)”.

 

Когутяк Мирослав Іванович – доцент, кандидат технічних наук каф.АКТ.

Когутяк1

Автор методичних розробок з дисциплін: “Програмовані логічні контролери(АКТ)”, “Основи комп’ютерно-інтегрованого управління(АКТ)”, “Мікроконтролери(АКТ)”.

 

Борин Василь Степанович – доцент, кандидат технічних наук каф.АКТ.

борин1

Автор методичних розробок з дисциплін: “Автоматизація управління(МВТ)”, “Основи синтезу(АКТ)”, “Основи телекерування, телевимірювання та передачі даних(АКТ)”, “Основи синтезу та оптимального керування ТП(АКТ)”.

 

Кучмистенко Олександр Васильович – доцент, кандидат технічних наук каф.АКТ.

Кучмистенко1

Автор методичних розробок з дисциплін: “Основи моніторингу(АКТ)”, “Планування і обробка результатів експерименту(АКТ)”.

 

 


КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ


 

Слабий Орест Олегович - асистент каф.ТМЕХ

Слабий ОО

Автор методичних розробок з дисциплін: “Аналітична механіка”, “Додаткові розділи механіки”, “Кінематика”, “Статика”.

 


 КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ


 

Лучицький Роман Мирославович - доцент, кандидат фізико-математичних наук каф. ЗПФ

Автор методичних розробок з дисципліни: “Фізика”.

 

Мазур Мирослав Павлович – доцент, кандидат фізико-математичних наук каф. ЗПФ, директор та голова ради  інженерно-екологічного інституту.

Автор методичних розробок з дисципліни: “Фізика новітніх технологій”.

 

Нижникевич Володимир Всеволодович - асистент каф. ЗПФ

Автор методичних розробок з дисципліни: “Фізика”.

 


КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ


 

Чеховський Степан Андрійович – професор, кандидат технічних наук, завідувач каф. ІВТ

Автор методичних розробок з дисциплін: “Вступ у спеціальність”, “Основи теорії надійності”, “Опосередковані вимірювання”.

 

Піндус Наталія Миколаївна – доцент, кандидат технічних наук каф. ІВТ

Автор методичних розробок з дисциплін: “Основи метрології”, “Вимірювальний експеримент та обробка результатів”, “Метрологія і технологічні вимірювання”, “Вступ у спеціальність”.

 

Винничук Анна Григорівна – доцент, кандидат технічних наук каф. ІВТ

Автор методичних розробок з дисциплін: “Спецглави математики”, “Вимірювальний експеримент та обробка результатів”, “Персональні комп’ютери”, “Фізичні основи передачі даних”.

 

Витвицька Лідія Андріївна – доцент, кандидат технічних наук каф. ІВТ

Автор методичних розробок з дисциплін: “Основи теорії надійності”, “Моделювання на ЕОМ”, “Сертифікація та випробування (ІВТ ФПО)”.

 

Вощинський Віктор Станіславович – доцент, кандидат технічних наук каф. ІВТ

Автор методичних розробок з дисциплін: “Теорія електричних сигналів”, “Інформаційно-вимірювальні комплекси”.

 

Клочко Наталя Богданівна – кандидат технічних наук каф. ІВТ

Автор методичних розробок з дисциплін: “Законодавча метрологія”, “Основи теорії надійності”.

 

Кононенко Марина Андріївна – доцент, кандидат технічних наук каф. ІВТ

Автор методичних розробок з дисциплін: “Законодавча метрологія”, “Методи та засоби вимірювання”, “Метрологічне забезпечення систем”, “Конструювання і технологія виготовлення “.

 

Кучірка Юрій Михайлович - кандидат технічних наук каф. ІВТ

Автор методичних розробок з дисциплін: “Конструювання і технологія виготовлення”, “Електронні пристрої”, “Мікропроцесорні системи”, “Цифрова обробка сигналів”.

 

Романів Василь Михайлович - доцент каф. ІВТ

Автор методичних розробок з дисциплін: “Теорія електричних сигналів і кіл”, “Первинні вимірювальні  перетворювачі”, “Мікропроцесорні системи”, “Телемеханіка і передавання даних”, “Метрологічне забезпечення систем”, “Інтелектуальні прилади та системи”.

 

Слабінога Мар’ян Остапович - асистент каф. ІВТ

Автор методичних розробок з дисциплін: “Електронні пристрої інформаційно-вимірювальних систем”, “Телемеханіка”, “Основи цифрової техніки”, “Цифрова обробка інформації”.

 


КАФЕДРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ


 

Юрчишин Володимир Миколайович – завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук каф. ПЗАС

Автор методичних розробок з дисциплін: “Основи програмної інженерії”, “Групова динаміка і комунікації”, “Програмування”, “Філософія проблеми штучного інтелекту”.

 

Бандура Вікторія Валеріївна – доцент, кандидат технічних наук каф. ПЗАС

Автор методичних розробок з дисциплін: “Архітектура та проектування програмного забезпечення”, “Основи крос-платформенного програмування”, “Якість ПЗ”.

 

Броновський Ігор Васильович – завідувач лабораторіями каф. ПЗАС

Автор методичних розробок з дисципліни: “Основи програмної інженерії”.

 

Вовк Роман Богданович – доцент, кандидат технічних наук каф. ПЗАС

Автор методичних розробок з дисциплін: “Бази даних”, “Менеджмент ПЗ”.

 

Гобир І. Б.

Автор методичних розробок з дисципліни: “Основи програмної інженерії”.

 

Демчина Микола Миколайович – асистент, кандидат технічних наук каф. ПЗАС

Автор методичних розробок з дисциплін: “Мультимедіа-системи”, “Дискретні структури”, “Паралельне програмування”.

 

Лютак Ігор Зіновійович – професор, доцент, доктор технічних наук каф. ПЗАС

Автор методичних розробок з дисциплін: “Алгоритми та структури даних”, “Конструювання програмного забезпечення”, “Технол. компонентного програмування”, “Розробка web-застосування”, “Мови програмування для  web”.

 

Яцишин Микола Миколайович – доцент, кандидат технічних наук каф. ПЗАС

Автор методичних розробок з дисциплін: “Комп’ютерна дискретна математика”, “Інтелектуальні системи аналізу даних”, “Агентно-орієнтовне програмування”.

 

Пасєка Микола Степанович – доцент, кандидат технічних наук каф. ПЗАС

Автор методичних розробок з дисциплін: “Безпека програм та даних”, “Людинно-машинний інтерфейс”, “Агентно-орієнтовне програмування”, “Моделювання програмного забезпечення”.

 

Сторож Ярослав Богданович – доцент, кандидат технічних наук каф. ПЗАС

Автор методичних розробок з дисциплін: “Обчислювальна техніка і програмування”, “Операційні системи UNIX”, “Архітектура комп’ютерів”.

 

Храбатин Роман Ігорович - доцент, кандидат фізико-математичних наук каф. ПЗАС

Автор методичних розробок з дисциплін: “Основи програмування”, “Аналіз вимог до програмного забезпечення”, “Програмування”.

 

Шекета Василь Іванович – доцент, кандидат технічних наук каф. ПЗАС

Автор методичних розробок з дисциплін: “Проектний практикум”, “Об’єктно-орієнтовне програмування”, “Системи штучного інтелекту”, “Програмне забезпечення обчислювальних систем”.

 


КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ


 

Горбійчук Михайло Іванович – завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук каф. КСМ

Автор методичних розробок з дисциплін: “Числові методи і моделювання на ЕОМ”, “Алгоритми та методи обчислень”, “Теоретичні основи проектування”.

 

Бабчук Сергій Миронович – доцент, кандидат технічних наук каф. КСМ

Автор методичних розробок з дисциплін: “Промислові мережі”, “Інформаційні системи та структури”, “Спеціалізовані комп’ютерні системи і мережі”, “Штучні нейронні мережі”, “Комп’ютерні системи”, “Надійність комп’ютерних систем і мереж”.

 

Возний Ігор Іванович – завідувач лабораторіями, асистент каф. КСМ

Автор методичних розробок з дисципліни: “Захист інформації в комп’ютерних системах”.

 

Воронич Артур Романович – асистент, кандидат технічних наук каф. КСМ

Автор методичних розробок з дисциплін: “Архітектура комп’ютерів”, “Теоретичні основи проектування”, “Основи автоматичного керування технічними об’єктами”.

 

Гарасимів Тарас Григорович – асистент каф. КСМ

Автор методичних розробок з дисциплін: “Системне програмування”, “Алгоритми та методи обчислень”, “Комп’ютерна схемотехніка”.

 

Гуменюк Тарас Володимирович - асистент каф. КСМ

Автор методичних розробок з дисциплін: “Основи  web дизайну”, “Алгоритми та методи обчислень”, “Вступ в сучасні веб-технології”, “Системне програмне забезпечення”, “Комп’ютерні мережі”.

 

Заячук Ярослав Іванович – заступник завідувача кафедри, доцент, кандидат технічних наук каф. КСМ

Автор методичних розробок з дисциплін: “Числові методи і моделювання”,”Основи  web дизайну”, “Комп’ютерна схемотехніка”, “Захист інформації в комп’ютерних системах”, “Технологія проектування комп’ютерних систем”, “Комп’ютерні мережі”.

 

Кропивницька Віталія Богданівна – доцент, кандидат технічних наук каф. КСМ

Автор методичних розробок з дисциплін: “Комп’ютерне моделювання”,”Вступ в сучасні веб-технології”, “Системне програмне забезпечення”, “Паралельні та розподілені обчислення”.

 

Мойсеєнко Олена Володимирівна – доцент, кандидат технічних наук каф. КСМ

Автор методичних розробок з дисциплін: “Дискретна математика”,”Комп’ютерна логіка”, “Архітектура комп’ютерів”, “Розробка та програмування web-застосувань”, “Цифрова обробка сигналів”.

 

Ширмовська Надія Геннадіївна – асистент, кандидат технічних наук каф. КСМ

Автор методичних розробок з дисциплін: “Організація комп’ютерних мереж”,”Основи програмування в комп’ютерних мереж”, “Основи технічної  кібернетики”, “Інженерія програмного забезпечення”.

 


КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ


 

Мельник Олена Анатоліївна – викладач каф.АМ

Автор методичних розробок з дисциплін: “Іноземна мова”, “Англійська мова”.

 


КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИИКИ


 

Савчук Ярослав Іванович – доцент каф. ВМАТ

Автор методичних розробок з дисциплін: “Вища математика”,”Теорія нечітких множин”.

 

Шегда Любов Михайлівна – доцент каф. ВМАТ

Автор методичних розробок з дисципліни: “Математика”.

 


КАФЕДРА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


 

Кривенко Галина Мирославівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук каф. БЖД

Автор методичних розробок з дисциплін: “Безпека життєдіяльності”, “Основи охорони праці”.

 

Лялюк-Вітер Галина Дмитрівна – доцент кафедри, кандидат біологічних наук каф. БЖД

Автор методичних розробок з дисциплін: “Безпека життєдіяльності”, “БЖД та ООП”.

 

Скиба Ельнара Ельдарівна - асистент каф. БЖД

Автор методичних розробок з дисциплін: “Безпека життєдіяльності та основи охорони праці”, “Основи охорони праці”.

 

Шиманський Володимир Ярославович – асистент каф. БЖД

Автор методичних розробок з дисципліни: “Охорона праці в галузі”.

 


КАФЕДРА ХІМІЇ


 

Полутренко Мирослава Степанівна – завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук каф. ХІМ

Автор методичних розробок з дисциплін: “Хімія”, “Основи фізико-хімії бурових”.

полутнерко1

Мельник Олександр Дмитрович - доцент каф. ХІМ

Автор методичних розробок з дисципліни: “Хімія”.

мельник1

Побережний Любомир Ярославович – професор, доктор технічних наук каф. ХІМ

Автор методичних розробок з дисципліни: “Хімія”.

побережний1

 


КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І АДМІНІСТРУВАННЯ


 

Полянська Алла Степанівна-завідувач кафедри,професор,доктор економічних наук каф.МІА

Автор електронного курсу з дисциплін:”Логістика (VI,VII семестри)”,” Зовнішньо-економічна діяльність підприємств”.

 

Устенко Андрій Олександрович-професор,доктор економічних наук каф.МІА

Автор методичних розробок з дисципліни:”Маркетинг”.

 

Кінаш Ірина Петрівна-доцент,доктор економічних наук каф.МІА

Автор методичних розробок з дисципліни:”Менеджмент і адміністрування”.

 

Васильченко Галина Василівна-доцент,доктор економічних наук каф.МІА

Автор методичних розробок з дисципліни:”Державне та регіональне управління”.

 

Кушлик Оксана Юріївна-доцент,кандидат екіономічних наук каф.МІА

Автор методичних розробок з дисциплін:“Операційний менеджмент “, “Управління виробництвом “.

 

Петрина Марія Юріївна-доцент,кандидат екіономічних наук каф.МІА

Автор методичних розробок з дисципліни:”Інвестиційна діяльність”.

 

Овецька Ольга Валеріївна-доцент,кандидат екіономічних наук каф.МІА

Автор методичних розробок з дисципліни:”Менеджмент і адміністрування”.

 

Станьковська Ірина Мирославівна-доцент,кандидат екіономічних наук каф.МІА

Автор методичних розробок з дисципліни:”Маркетинг”.

 

Тараєвська Леся Степанівна-доцент,кандидат екіономічних наук каф.МІА

Автор методичних розробок з дисциплін:“Маркетинг “, “Інфрастр. тов. ринку”.

 

Кочкодан Володимир Богданович-доцент,кандидат екіономічних наук каф.МІА

Автор методичних розробок з дисциплін:“Методика  прийняття управлінських рішень”.

 

Малинка Оксана Ярославівна-доцент,кандидат економічних наук каф.МІА

Автор методичних розробок з дисципліни:”Маркетинг”.

 

Вербовська Леся Степанівна-доцент,кандидат економічних наук каф.МІА

Автор методичних розробок з дисциплін:” Економіка, організація праці”,” Основи менеджменту”,” Інтелектуальна власність”,”Менеджмент процесів”.

 

Галюк Ірина Богданівна-доцент,кандидат економічних наук каф.МІА

Автор методичних розробок з дисципліни:“Антикризовий менеджмент”.

 


КАФЕДРА ТЕОРІЇ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


 

Сімків Лілія Євгенівна – завідувач кафедри, доцент, кандидат економічних наук каф.ТЕУ

Автор методичних розробок з дисциплін:”Економічна теорія”, “Регіональна економіка”, “Національна та регіональна економіка”, “Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка”.

 

Проданова Ірина Іванівна –  доцент, кандидат економічних наук каф.ТЕУ

Автор методичних розробок з дисциплін:”Економічна теорія”, “Макроекономіка”, “Національна економіка”, “Економіка підприємства”, “Економіка і маркетинг на автомаб. транс.”.

 

Мацьків Романа Тарасівна - доцент, кандидат економічних наук каф.ТЕУ

Автор методичних розробок з дисциплін:”Економічна теорія”, “Мікроекономіка”.

 

Данилейчук Руслан Богданович – доцент, кандидат економічних наук каф.ТЕУ

Автор методичних розробок з дисциплін:”Основи менеджменту та маркетингу”, “Основи менеджменту”, “Політекономія”, “Політична економія”.

 

Кулик Тетяна Павлівна – доцент каф.ТЕУ

Автор методичних розробок з дисциплін:”Фінансовий менеджмент”, “Антикризове управління підприємством”, “Економіка і організація виробництва”.

 

Андрусів Уляна Ярославівна – асистент каф.ТЕУ

Автор методичних розробок з дисципліни:”Економіка інформаційної діяльності”.

 

Боднарук Ірина Романівна- асистент каф.ТЕУ

Автор методичних розробок з дисциплін:”Економічна теорія”, “Економіка і організація виробництва”, “Політична економія”.

 

Палійчук Уляна Юріївна – асистент каф.ТЕУ

Автор методичних розробок з дисциплін:”Регіональна економіка”.

 

Побігун Сергій Андрійович

Автор методичних розробок з дисципліни:”Економетрика”.

 

Савчин Ірина Зіновіївна – асистент каф.ТЕУ

Автор методичних розробок з дисципліни:”Макроекономіка”.

 

Топольницька Тетяна Богданівна – асистент каф.ТЕУ

Автор методичних розробок з дисципліни:”Економічна теорія”.

 

 


КАФЕДРА ФІНАНСІВ


Фадєєва Ірина Георгієвна – завідувач кафедри, професор, доцент економічних наук каф.ФІН

Автор методичних розробок з дисциплін:”Економіка підприємства”, “Автоматизація бізнес-процесів”, “Фінансовий аналіз”.

Орищин Тетяна Михайлівна – доцент, кандидат економічних наук каф.ФІН

Автор методичних розробок з дисциплін:”Фінанси”, “Міжнародна економіка”, “Міжнародні економічні відносини”.

Тришак Лідія Степанівна – доцент, кандидат економічних наук каф.ФІН

Автор методичних розробок з дисциплін:”Гроші та кредит”, “Аналіз банківської системи”, “Податкова система”.

Спасів Наталія Ярославівна – доцент, кандидат економічних наук каф. ФІН

Автор методичних розробок з дисципліни: “Місцеві фінанси”.

Витвицька Уляна Ярославівна - доцент, кандидат економічних наук каф. ФІН

Автор методичних розробок з дисципліни: “Фінанси підприємства”.

Шийко Віра Ігорівна – доцент, кандидат економічних наук каф. ФІН

Автор методичних розробок з дисципліни: “Міжнародні розрахунки і валютні операції”.

Мацук Зоряна Андріївна – доцент, кандидат економічних наук каф. ФІН

Автор методичних розробок з дисципліни: “Практична підготовіка 2″.

Савчин Любов Миколаївна – асистент, кандидат економічних наук каф. ФІН

Автор методичних розробок з дисциплін: “Банківські операції”, “Міжнародні економічні відносини”, “Банківська система”, “Фінансова санація і банкрутство підприємств”.


КАФЕДРА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ І ПРАВА


Николайчук Любов Михайлівна – доцент, кандидат юридичних наук каф. СКП

Автор методичних розробок з дисципліни: “Правознавство”.

Білоцький Олександр Вікторович – доцент, кандидат юридичних наук каф. СКП

Автор методичних розробок з дисципліни: “Право”.

Волковецька Світлана Василівна – завідувача кафедри, кандидат юридичних наук каф. СКП

Автор методичних розробок з дисципліни: “Правознавство”.

Гривнак Богдан Любомирович – асистент каф. СКП

Автор методичних розробок з дисципліни: “Правознавство”.


КАФЕДРА ІСТОРІЇ І ПОЛІТОЛОГІЇ


Мандрик Ярослав Іванович – завідувач кафедрою, професор, доктор історичних наук каф. ІСТ

Автор методичних розробок з дисципліни: “Історія української культури”.

Концур-Карабінович Наталія Миколаївна – доцент, кандидат історичних наук каф. ІСТ

Автор методичних розробок з дисциплін: “Історія України”, “Університетська освіта”.

Петруня Наталія Анатоліївна – доцент, кандидат історичних наук каф. ІСТ

Автор методичних розробок з дисципліни: “Історія української культури”.

Штанько Ярослав Володимирович – доцент, кандидат історичних наук каф. ІСТ

Автор методичних розробок з дисципліни: “Політологія”.

Білоус Ліна Василівна – доцент, кандидат політологічних наук каф. ІСТ

Автор методичних розробок з дисципліни: “Політологія”.

Федорчак Тетяна Петрівна - професор, доктор політологічних наук каф. ІСТ

Автор методичних розробок з дисципліни: “Політологія”.


КАФЕДРА ТУРИЗМУ


Архипова Людмила Миколаївна – завідувач  кафедри, д.техн.н., професор.

Автор методичних розробок з дисципліни: “Основи гідрометеорології” .

Коробейникова Ярослава Степанівна – кандидат геологічних наук, доцент.

Автор методичних розробок з дисципліни: “Організація екскурсійної діяльності” .

Побігун Олена Володимирівна – кандидат географічних наук , доцент .

Автор методичних розробок з дисципліни: “Екотуризм та геотуризм” .

Пендерецький Орест Володимирович – кандидат т.н., доцент .

Автор методичних розробок з дисципліни: “Промисловий туризм” .

Нєвєнченко Антоніна Ігорівна – кандидат географічних наук, доцент .

Автор методичних розробок з дисципліни: “Маркетинг в туризмі” .


КАФЕДРА ЗВАРЮВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН


 Панчук Мирослав Васильович - доцент , кандидат технічних наук .

Автор методичних розробок з дисципліни :”Технології зварювання конструкцій” .


КАФЕДРА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ


Габльовська Надія Ярославівна – доцент .

Автор методичних розробок з дисципліни :”Електротехнічні та конструкційні матеріали” .

Карпінець Богдан Іванович – кандидат технічних наук ,доцент .

Автор методичних розробок з дисципліни :”Теорія електричних і магнітних кіл” .


КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


 Пішак Оксана Василівна- доцент, кандидат філософських наук  .

Автор методичних розробок з дисципліни: “Філософія глоб. проблем сучасності” .

Палагнюк Михайло Михайлович- доцент, кандидат філософських наук  .

Автор методичних розробок з дисциплін: “Філософія”,”Соціологія”,”Філософія глобальних проблем сучасності”,”Філософські проблеми наукового пізнання”,”Філософія та соціологія” .

Андрусів Любомир Зіновійович-  доцент, кандидат філософських наук  .

Автор методичних розробок з дисциплін: “Вступ до логіки”,”Соціологія” .

Кравченко Вікторія Юріївна- доцент, кандидат психологічних наук .

Автор методичних розробок з дисциплін: “Психологія та педагогіка вищої школи”,”Етика та психологія ділового спілкування”, “Психологія” .

Кудлач Віра Іванівна- доцент, кандидат історичних наук .

Автор методичних розробок з дисципліни: “Культурологія” .


КАФЕДРА БУРІННЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН


Мислюк Михайло Андрійович- доктор технічних наук, професор .

Автор методичних розробок з дисципліни: ” Моделювання процесів буріння свердловин” .

Бейзик Ольга Семенівна- кандидат технічних наук, доцент .

Автор методичних розробок з дисципліни: ” Бурові промивальні рідини” .

Васько Ігор Станіславович- кандидат технічних наук, доцент .

Автор методичних розробок з дисципліни: ” Нафтогазова механіка” .

Білецький Ярослав Семенович- кандидат технічних наук, доцент .

Автор методичних розробок з дисциплін: “Методи та засоби”,” Переддипломна практика” .

Ковбасюк Ірог Михайлович- кандидат технічних наук, доцент .

Автор методичних розробок з дисципліни:”Переддипломна практика” .

Кочкодан Ярослав Михайлович- кандидат технічних наук, доцент .

Автор методичних розробок з дисципліни:” Технологія буріння нафтових і газових свердловин” .

Марцинків Олег Богданович- кандидат технічних наук, доцент .

Автор методичних розробок з дисципліни:”Переддипломна практика” .

Сенюшкович Микола Володимирович- кандидат технічних наук, доцент .

Автор методичних розробок з дисциплін:”Розкриття та випробування продуктивних пластів”, “Переддипломна практика” .

Юрич Андрій Романович- кандидат технічних наук, доцент .

Автор методичних розробок з дисциплін:” Комп’ютеризація технологічних розрахунків в бурінні”,”Ускладнення та аварії при бурінні свердловин” .

Богославець Володимир Васильович- кандидат технічних наук, доцент .

Автор методичних розробок з дисципліни:”Гідроаеромеханіка в бурінні” .

Гриців Василь Васильович- кандидат технічних наук, доцент .

Автор методичних розробок з дисципліни:”Руйнування гірських порід” .

Слепко Мирослав Миколайович- старший викладач .

Автор методичних розробок з дисциплін:”Системи технологій у нафтогазовидобувній промисловості”,”Переддипломна практика” .

Витвицький Іван Іванович- асистент .

Автор методичних розробок з дисципліни:”Переддипломна практика” .

 


КАФЕДРА БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ


 

 Андрусяк Андрій Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук .

Автор електронного курсу з дисципліни:”Опір матеріалів” .


 КАФЕДРА ГЕОЛОГІЇ ТА РОЗВІДКИ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ 


 Мончак Лев Савович - доцент кафедри, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент .

Автор електронного курсу з дисциплін:” Прикладна геохімія нафти і газу”, “Основи геології нафти і газу” .

Лозинський Олег Євгеновичдоцент кафедри.

Автор електронного курсу з дисциплін:” Геологія нафти і газу”,” Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ” .

Дубей Наталія Володимирівна - доцент кафедри, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент .

Автор електронного курсу з дисциплін:”Основи гідрогеології та інженерної геології”,”Підземні сховища газу в Україні”, “Нафтогазова гідрогеологія” .

Манюк Михайло Іванович - доцент кафедри, кандидат геологічних наук, доцент .

Автор електронного курсу з дисциплін:” Комплекси дослідження нафтогазоносних територій”, “Геологічні основи розкриттяі випробування перспективних горизонтів”, “Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ “, “Нафтогазопромислова геологія і гідрогеологія”, “Геолого-промислові дослідження” .

Куровець Сергій Сергійович - доцент кафедри, кандидат геологічних наук, доцент .

Автор електронного курсу з дисциплін:”Актуальні проблеми нафтогазової геології”, “Геологія і геодезія” .

Здерка  Тарас Васильович - в.о завідувача кафедри, кандидат геологічних наук, доцент.

Автор електронного курсу з дисциплін:”Методи та засоби”,” Геологорозвідувальна справа”,” Прогнозування нафтогазоносності надр”, “Нафтогазопромислова геологія” .

Ярема Андрій Володимирович – доцент кафедри, кандидат геологічних наук .

Автор електронного курсу з дисциплін:” Основи наукових досліджень”, “Нафтові і газові родовища України”, “Нафтогазоносні провінції світу”, “Геологорозвідувальна справа” .


 КАФЕДРА НАФТОГАЗОВОЇ ГЕОФІЗИКИ


 Федоришин Дмитро Дмитрович – завідувач кафедрою, професор, доктор геологічних наук .

Автор електронного курсу з дисциплін:”Геофізичні дослідження свердловин”,  “Пром. геофізика” .

Коваль Ярослав Миколайович – доцент, кандидат геологічних наук .

Автор електронного курсу з дисципліни:”Вивчення розрізів свердловин в процесі буріння” .


 КАФЕДРА ФІЛОЛОГІЇ ТА  ПЕРЕКЛАДУ


 

 Венгринюк Мирослава Іванівна-доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук .

Автор електронного курсу з дисциплін:”Українська мова”,” Українська мова як іноземна”,”Культура наукової мови” .

 Судук Ірина Ігорівна-доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук .

Автор електронного курсу з дисципліни:”Українська мова” .


КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ


Михайлюк Юлія Дмитрівна-кандидат технічних наук .

Автор електронного курсу з дисципліни:”Екологія за професійним спрямуванням” .

Міщенко Лариса Володимирівна- доцент, кандидат географічних наук .

Автор електронного курсу з дисципліни:”Основи екології” .

Глібовицька Наталія Ігорівна-  асистент кафедри екології .

Автор електронного курсу з дисципліни:”Основи екології” .

Зоріна Наталія Олегівна- старший викладач кафедри .

Автор електронного курсу з дисципліни:” Екологія” .


 КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 


 Данилюк Микола Олексійович- завідувач кафедри, доктор економічних наук ,професор .

Автор електронного курсу з дисципліни:” Економічний аналіз” .

Гречаник Богдан Васильович- доцент, кандидат економічних наук .

Автор електронного курсу з дисциплін:” Планування і контроль на підприємстві”,” Економіка і організація інноваційної діяльності” .

Войтків Людмила Степанівна-  доцент, кандидат економічних наук .

Автор електронного курсу з дисциплін:” Формування бізнес-моделі підприємства”,” Стратегічний аналіз “, “Проектний аналіз”, “Організаційне проектування підприємства” .

Метошоп Ірина Михайлівна- доцент, кандидат економічних наук .

Автор електронного курсу з дисциплін:” Економічний аналіз”,”Економіка і фінанси підприємства” .

Кузьмин Віктор Миколайович- доцент, кандидат економічних наук .

Автор електронного курсу з дисциплін:” Економіка, організація праці”, ” Економіка і організація виробництва”,” Економіка підприємства” .

 Паневник Тетяна Миколаївна- доцент, кандидат економічних наук .

Автор електронного курсу з дисциплін:”Інвестування”,”Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств”,”Аналіз господарської діяльності” .

Гавадзин Наталія Олегівна- доцент, кандидат економічних наук .

Автор електронного курсу з дисциплін:” Інвестування”,”Економіка підприємства” .

Савко Оксана Ярославівна- доцент, кандидат економічних наук .

Автор електронного курсу з дисциплін:” Соціально-економічна безпека”,”Капітал підприємства:формув.”,”Управління витратами”,” Стратегія підприємства” .

Мельничук Іванна Василівна-доцент, кандидат економічних наук .

Автор електронного курсу з дисциплін:” Оптимізаційні методи та моделі”,” Малі і середні підприємства в Європі” .


КАФЕДРА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 


 Костишин Володимир Степанович- професор, доктор технічних наук завідувач кафедри .

Автор електронного курсу з дисципліни:” Перех. проц. в ел. сист.” .

Михайлів Микола Іванович- професор, доктор технічних наук .

Автор електронного курсу з дисципліни:”Нетрадиційні джерела електроенергії” .

Федорів Михайло Йосипович- доцент, кандидат технічних наук .

Автор електронного курсу з дисципліни:”Ел. част. станц. та підстанц.” .

Коломойцев Костянтин Валентинович- доцент, кандидат технічних наук .

Автор електронного курсу з дисципліни:”Електричні машини” .

Семенцова Аліна Олександрівна- доцент, кандидат технічних наук .

Автор електронного курсу з дисципліни:”Вступ до електротехніки” .

Ромонюк Юрій Федорович- доцент, кандидат технічних наук .

Автор електронного курсу з дисципліни:”Електричні системи і мережі” .

Галущак Іван Дмитрович- доцент, кандидат технічних наук .

Автор електронного курсу з дисциплін:”Основи електричного приводу”,”Зварювані джерела живлення”,”Мікропроцесорні системи керування ел. прив.” .

 Соломчак Олег Володимирович- доцент, кандидат технічних наук .

Автор електронного курсу з дисциплін:”Електроосвітлювальні установки”, “Електроосвітлювальні установки ОНДР” .

Гладь Іван Васильович- доцент, кандидат технічних наук .

Автор електронного курсу з дисциплін:”Основи енергоефективності”,”Електричні апарати”,” Мат. мод. в електроенерг.”,”Електрифікація технологічних комплексів в нафтогазовій промисловості”,”Ел. техн. та електропост.” .

Курляк Петро Омелянович- доцент, кандидат технічних наук .

Автор електронного курсу з дисциплін:” Енергозбереження та енергоефективність”,” Силова напівпровідникова техніка”, “Силова напівпровідникова техніка та електронні пристрої в системах електропостачання” .

Николин Петро Михайлович- асистент .

Автор електронного курсу з дисциплін:”Охорона праці в електроустановках”,” Основи електричного приводу”  .

Бацала Ярослав Васильович- асистент .

Автор електронного курсу з дисципліни:” Електричні апарати” .

Шнурок Іван Федорович- завідувач лабораторіями .

Автор електронного курсу з дисципліни:”Зварювані джерела живлення” .


КАФЕДРА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ І КАДАСТРУ


 

 Ільків Євген Юрійович- доцент,кандидат технічних наук .

Автор методичних розробок з дисциплін:” Геодезичне приладознавство”, “Геодезія” .

Кравець Ярослав Самойлович- доцент,кандидат технічних наук .

Автор методичних розробок з дисциплін:” Планування та забудова поселень” .

Кравець Олена Ярославівна- доцент,кандидат технічних наук .

Автор методичних розробок з дисциплін:” Фінансово-економічна діяльність”, “Моніторинг та охорона земель”, “Інженерне вишукування” .

 Лудчак Оксана Євгенівна- доцент,кандидат технічних наук .

Автор методичних розробок з дисциплін:” ГІС в землеустрої та кадастрі”, “ГІС в оцінці нерухомості”, “ГІС в кадастрових системах” .

Матіщук Андрій Васильович- доцент .

Автор методичних розробок з дисциплін:” Електронні геодезичні прилади” .


  КАФЕДРА ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОДЕЗІЇ


 

Бурак Костянтин Омелянович- завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук .

Автор методичних розробок з дисциплін:”Інженерна геодезія”,”Геодезія” .

Ріпецький Євген Йосипович- доктор технічних наук, доцент .

Автор методичних розробок з дисциплін:”Вища математика”,”Методологія та методи наукової діяльності”, “ГІС в кадастрових вистемах” .

Грицюк Тетяна Юріївна- кандидат технічних наук, доцент .

Автор методичних розробок з дисциплін:” Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання”, “Топографія” .

Пилип’юк Ростислав Романович- кандидат технічних наук, доцент .

Автор методичних розробок з дисциплін:” Вища геодезія”, “Топокреслення” .

Мельниченко Гримислав Григорович- доцент кафедри інженерної геодезії .

Автор методичних розробок з дисциплін:” Основи макршейдерії”, “Інженерна фотограмметрія”, “Основи нафтогазової справи” .

Федоришин Надія Григорівна- доцент кафедри інженерної геодезії .

Автор методичних розробок з дисципліни:” Основи топографії” .

Феношин Марина Іванівна- асистент кафедри інженерної геодезії .

Автор методичних розробок з дисципліни:”Основи топографії” .

Гринішак Микола Ярославович- асистент кафедри інженерної геодезії .

Автор методичних розробок з дисциплін:”Геологія і геодезія”,”Геодезія” .


 

КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ


Тимків Дмитро Федорович- доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики .

Автор методичних розробок з дисциплін:”Інформатика та програмування”, “Інформатика та програмування” .

Процюк Василь Романович- кандидат технічних наук, доцент .

Автор методичних розробок з дисциплін:”Інформатика та програмування” .

Крихівський Михайло Васильович- асистент .

Автор методичних розробок з дисциплін:”Обчислювальна техніка і програмування”,”Комп’ютерні технології”,”Інформатика” .


 КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИКИ


 

Кучмистенко Олександр Васильович – доцент, кандидат технічних наук .

Автор методичних розробок з дисциплін:”Основи моніторингу”, “Планування і обробка результатів експерименту” .

Чигур Людмила Ярославівна – доцент, кандидат технічних наук .

Автор методичних розробок з дисципліни:”Інтелектуальні системи прийняття рішень (штучні нейромережі)” .


 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ


Мельничук Степан Іванович – кандидат технічних наук, доцент кафедри .

Автор методичних розробок з дисципліни:”Комп’ютерна електроніка” .


 

КАФЕДРА МЕХАНІКИ МАШИН


 

Іващенко Василь Трифонович -кандидат технічних наук .

Автор методичних розробок з дисципліни:” Механіка машин” .

Сенчішак Василь Михайлович- кандидат технічних наук .

Автор методичних розробок з дисципліни:” Теорія механізмів і машин”, “Теорія механізмів і машин”, “Механіка машин” .

 


  КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ В ІНЖЕНЕРІЇ


Олійник Андрій Петрович – завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук каф. ММІ.

Автор методичних розробок з дисципліни:”Теорія ймовірності та математична статистика”.

Незамай Борис Сергійович – доцент, кандидат технічних наук каф. ММІ.

Автор методичних розробок з дисциплін: “Методи і засоби обробки знань в н/г промисловості”, “Емпіричні методи програмної інженерії”, “Методи та засоби обр. знань”, “Математичне моделювання проц. розр.”.

Малько Олександр Григорович – доцент, кандидат технічних наук каф. ММІ.

Автор методичних розробок з дисципліни: “Теорія нечітких множин”.

Семенчук Андрій Васильович – доцент, кандидат фізико-математичних наук каф. ММІ.

Автор методичних розробок з дисциплін: “Вища математика”, “Математичний аналіз”, “Лінійна алгебра і аналітична геометрія”, “Теорія ймовірності та математична статистика”.

Чумаченко Ярослав Віталійович

Автор методичних розробок з дисциплін: “Вища математика”, “Спецрозділи математики”, “Математичне моделювання проц. розр.”.

Григорчук Галина Василівна

Автор методичних розробок з дисципліни: “Вища математика”.

Нісонський Володимир Павлович – асистент каф. ММІ

Автор методичних розробок з дисципліни: “Вища математика”.